20 Weken Echo

Rond 20 weken zwangerschap kun je kiezen of je een screeningsecho wilt laten verrichten. De 20 weken echo (structureel echoscopisch onderzoek) is een aanvullend onderzoek dat in een gespecialiseerd centrum plaatsvindt. Ons Echocentrum beschikt over deze specialisatie.  Tijdens deze echo wordt het kindje structureel onderzocht op een aantal aangeboren afwijkingen. Dit onderzoek wordt vergoed door de verzekeraar, maar is niet verplicht. Deze echo kun je in onze ech0praktijk laten verrichtten. Deze afspraak plannen we meestal rond de 16e zwangerschapsweek in.

De 20–weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd. Het hoofddoel van deze echo is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Een 20-weken echo geeft geen garantie op een gezond kind. Niet alle aandoeningen kunnen op een echoscopie gezien worden. Als er onverwachte bevindingen zijn tijdens de echo, wordt jullie een vervolgonderzoek aangeboden of worden jullie doorverwezen naar een academisch ziekenhuis. Wij kunnen je daar op dat moment over informeren en counselen. Soms geeft de 20-weken echo aanleiding tot vervolgonderzoek later in de zwangerschap, zoals het bepalen van de lokalisatie van de placenta of het verrichten van groeiecho’s. Aan het begin van de zwangerschap zijn er een aantal momenten waarin we nog meer informatie geven over de 20 weken echo. Voor de volledige informatie, raden wij je ook altijd aan de folders te lezen die je bij het 1e bezoek aan de verloskundige ontvangt. En meer informatie vinden jullie op de site www.pns.nl.

13 weken screeningsecho

Jullie kunnen de 13 weken echo laten doen vanaf 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. Dus vanaf twaalf weken en drie dagen tot en met veertien weken en drie dagen zwangerschap.

Jullie kunnen alleen kiezen voor de 13 wekenecho als jullie ook meedoen aan de wetenschappelijke IMITAS studie. Het doel van de IMITAS  studie is om te onderzoeken of de voordelen van de 13 wekenecho opwegen tegen de nadelen ervan.

 • Een vroege echo lijkt in het voordeel van zwangeren. Jullie kunnen dan al vroeg in de zwangerschap weten of het kind een ernstige lichamelijk afwijking heeft. Jullie hebben zo meer tijd voor extra onderzoek en om te beslissen wat jullie met de uitslag doen.
 • Aan de andere kant kan een vroege echo misschien ook zorgen voor extra onrust en onzekerheid.

In de studie wordt onder andere bekeken hoeveel zwangeren er – na het uitgebreide gesprek – kiezen voor de 13 wekenecho. Ook kijken de onderzoekers naar de ervaringen van zwangeren en professionals. De studie loopt tot 2024. Na de studie beslist het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) of de 13 wekenecho definitief wordt ingevoerd in Nederland.

Wat wordt gecontroleerd met de 13 weken echo?

De echoscopist kijkt bij een 13 wekenecho bijvoorbeeld naar de schedel, het hart, de buik, de armen en benen en de wervelkolom. Ook kijkt de echoscopist naar de placenta en of het vruchtwater normaal is.

Wat belangrijk is om te weten.

Soms kan de echoscopist niet alles goed zien. Bijvoorbeeld als een vrouw wat zwaarder is, bij een litteken in de buikwand of als het kind verkeerd ligt. Dit komt bij de 13 wekenecho vaker voor dan bij de 20 wekenecho. De echoscopist kan dan een vaginale echo voorstellen. Die krijgt je dan meteen. Als je liever geen vaginale echo wilt, kun je ervoor kiezen om deze niet te laten verrichten.

Jullie krijgen de uitslag van het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen meteen na de echo. Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Er is geen aanwijzing voor een afwijking gezien
  Dit is de uitslag bij 95 van de 100 zwangeren (dit is een schatting op basis van internationaal onderzoek).
  → Er is geen vervolgonderzoek nodig.
 2. De echoscopist heeft het kind bekeken maar kon niet alles goed zien
  Dit hoeft niet te betekenen dat er iets niet goed is met uw kind. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat jullie kindje niet goed zichtbaar ligt in je buik. En bij vrouwen die wat zwaarder zijn, is de echo moeilijker te maken.
  → Er is geen vervolgonderzoek nodig. Kiest u voor een 20 wekenecho? Dan kan de echoscopist bij die echo opnieuw kijken.
 3. Er is een aanwijzing voor een afwijking gezien
  Deze uitslag krijgen jullie als de echoscopist iets afwijkends ziet of daarover twijfelt. Het is nodig om verder te onderzoeken wat jullie kindje precies heeft. En wat dat betekent voor jullie kindje.
  → Jullie kunnen kiezen voor vervolgonderzoek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Uiteraard besluiten jullie zelf of jullie vervolgonderzoek willen laten doen. Zowel de 20 weken als de 13 weken screeningsecho kun je beide laten verrichten in onze eigen echopraktijk.