Privacy Verklaring

In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Dé Vrouwencentrum Praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over het echo centrum

Echo Praktijk is gevestigd te Harderwijk en ingeschreven onder inschrijvingsnummer kvk  in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is de Echo Praktijk bereikbaar op telefoonnummer 0341-460628. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenpraktijkharderwijk.nl

Verwerkingen van persoonsgegevens

Aanmelden voor en versturen van onze nieuwsbrief

Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat u uw naam en achternaam invult. Dit is echter niet verplicht. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen.

Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uiterlijk 14 dagen na afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt. Dit bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika en is aangesloten bij het Privacy Shield.
Voor de Verenigde Staten van Amerika heeft de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit aangenomen.

Plaatsen van een reactie

Het is mogelijk dat u een vraag en/of reactie achterlaat ten aanzien van een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld kinderwensspreekuur, financiën of informatie over scholing). U dient daarvoor in het bijbehorende formulier uw naam en e-mailadres verplicht te verstrekken. Als dat niet door u wordt verstrekt, dan kunt u geen vraag en/of reactie achterlaten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt, zodat wij uw vraag en/of reactie kunnen registreren en (indien gewenst) u op de hoogte kunnen brengen als er vervolgreacties of nieuwe berichten zijn.

Deze verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming. De persoonsgegevens worden bewaard zolang uw vraag en/of reactie actueel wordt geacht.

Contactformulier en eventueel doorgeven informatie

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat u het contactformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van het Echo Centrum en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Echo Centrum en van u om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven. Dit zodat in de toekomst contact met u op kan nemen voor commerciële doeleinden. Dit is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden bewaard.

Cookies

Het goed voorbeeld van het verwerken van persoonsgegevens met behulp van cookies is Google Analytics. Specifiek voor Google Analytics heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een handleiding geschreven voor het “privacy vriendelijk” maken van die cookies. In dat geval hoeft voor het gebruik van Google Analytics geen toestemming te worden gevraagd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: Klik hier

Deze documentatie is door de Autoriteit Persoonsgegevens opgesteld op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwachting op dit moment is echter dat de uitleg onder de AVG niet anders zal zijn.

In Nederland geldt voor cookies aanvullende wetgeving op basis van de Telecommunicatiewet. In een PDF-document geeft de Autoriteit Consument en Markt antwoord op veel gestelde vragen over cookies (link naar PDF-document).

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria de Echo Praktijk hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de Echo Praktijk de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Echo Praktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Echo Praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Bezoekadres

Informatie

Gezondheidscentrum Harderwijk
Johanniterlaan 3
3841 DS Harderwijk

+31 (0) 341-460628
info@verloskundigenpraktijkharderwijk.nl

Social