Missie en visie

Het doel van het Vrouwencentrum is de kwaliteit van zorg te verhogen. Ons hart ligt bij de vrouwenzorg. Wij willen de vrouwen zo goed mogelijk ondersteunen in alle vormen van zorg die er nodig zijn. Bij het Vrouwencentrum Harderwijk vind je alles onder één dak. Onze multidisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat jij zonder drempel met je klacht bij ons terecht kunt. Ons team van specialisten heeft niet alleen samen veel kennis en ervaring, maar ook aandacht voor jou door onderling overleg. Daardoor zijn de lijnen kort en stellen we sneller en adequater een diagnose. Externe afspraken zijn in de meeste gevallen niet nodig. Mocht het toch zo zijn dat we je moeten doorverwijzen : ziekenhuis St. Jansdal zit om de hoek.