Informatiebrief voor alle zwangeren en partners vanuit het verloskundig samenwerkingsverband

Home   ›   Informatiebrief voor alle zwangeren en partners vanuit het verloskundig samenwerkingsverband

Informatiebrief Verloskundig samenwerkingsverband Harderwijk Harderwijk, 16 maart 2020

Beste zwangere/ kraamvrouw,

Op dit moment heerst er in Nederland een Coronavirus- (COVID 19) pandemie. Dat betekent dat veel mensen binnen een korte tijd hetzelfde virus hebben. Samen met alle verloskundigenpraktijken, het geboortezorghuis, het ziekenhuis St Jansdal en de kraamzorgorganisaties in de regio (het Verloskundig samenwerkingsverband, www.zorgdiebevalt.nl ) zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Deze afspraken gelden in ieder geval tot 6 april 2020.
In deze brief informeren wij je hierover. Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd daarom uw e-mail (ook de spambox) in de gaten en neem uw telefoon op (graag ook anonieme nummers). De laatste informatie over dit onderwerp staat ook op de website van uw zorgverlener.
Antwoord op vragen over virus en zwangerschap
Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen wij naar de site van RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen- antwoorden ). Ook op www.deverloskundige.nl vind je informatie.
Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat het COVID-19 virus bij zwangere vrouwen meer (of minder) risico’s geeft dan bij anderen. Dus alle aanwijzingen voor burgers gelden ook voor zwangere vrouwen en kraamvrouwen.
Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat het een huisgenoot is of iemand die in een risicogebied is geweest, kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. In dat geval, neem dan contact op met de huisarts.
Ook willen wij jullie vragen om bij (lichte) griepverschijnselen, verhoging/koorts of verkoudheid niet naar de praktijk/ ziekenhuis/ echocentrum te komen, maar telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kijken dan samen met jullie naar de juiste oplossing.

Verder zijn de volgende hygiënische maatregelen belangrijk: – Was regelmatig je handen
– Hoest of nies in je elleboog
– Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg
– Was handen regelmatig of wrijf ze in met handalcohol
– Schud geen handen en begroet mensen liever niet met kussen
– Houd sociale afstand Aanpassing van onze praktijkorganisatie tijdens de grieppandemie
Om de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord te kunnen blijven geven, hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt met omliggende verloskundigenpraktijken, kraamzorg en ziekenhuizen.
Voor de zwangere vrouwen die onder controle zijn bij één van de verloskundigen praktijken geldt het volgende:
• Cliënten die de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden in de dagen vóór
deze afspraak gebeld door de verloskundige.
• Tussen 16-27 weken zwangerschap zijn medisch gezien geen controles noodzakelijk en worden
deze dan ook niet gedaan, tenzij deze echt nodig zijn. We realiseren ons dat dit een lange periode is. Daarom zoeken we telefonisch contact met jullie in de dagen na de 20 weken echo en plannen we rond 24 weken ook nog een telefonisch consult.
• Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen je bloeddruk en je buik controleren.
• Vragen beantwoorden we telefonisch.
• Wij vragen je daarnaast ook om alleen naar deze controle toe te komen en geen kinderen of
partner mee te nemen.
• Alle echo-afspraken, dus ook die van de 20-weken echo, blijven staan. We zullen wel kritisch
naar de medische noodzaak van de echo kijken om ook deze afspraken tot een minimum te beperken. Alle al geplande pretecho’s zullen vervallen in ieder geval tot 6 april. Kom alleen (partner mag niet mee maar kan wel met videobellen meekijken).
• Kraamvisites doen wij ook telefonisch, tenzij de hielprik moet worden gedaan of er een andere reden is dat we langs moeten komen. Dit geldt ook voor de kraamvisites op de kraamafdeling.
• De 6 weken nacontrole doen we ook telefonisch.
• Groepsbijeenkomsten, zoals informatieavonden en Centering Pregnancy-bijeenkomsten worden
afgelast, in ieder geval tot 6 april 2020.
• Sta je op het punt van bevallen? De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het
medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel.
• Wanneer je (mogelijk)corona hebt wordt je overgedragen naar het ziekenhuis voor verdere zorg.
• Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er voorlopig maar één begeleider bij de
geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens
anders in het ziekenhuis.
• Er kunnen geen badbevallingen plaats vinden vangwege een verhoogde kans op besmetting
• Ook kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis. Beval je thuis, vraag het
kraambezoek alleen langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben.
• Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden
gehanteerd en dient bezoek overlegd te worden met de zorgverleners aldaar.
• Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het
nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op.

Alle zorgverleners in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch zorgverleners zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.
Veranderingen in onze praktijkruimtes in verband met verspreiding van het virus
Je zult merken dat wij in onze praktijken een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald en schenken wij geen koffie, thee en/of water meer. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen.
Voor de zwangere vrouwen die onder controle zijn bij de gynaecologen van het St Jansdal geldt het volgende:
• De geplande poli afspraken worden tot het minimum beperkt.
• Ook in dit geval de vraag om bij (lichte) griepverschijnselen, verhoging/koorts of verkoudheid
niet naar de poli te komen, maar telefonisch contact met de poli op te nemen. Zij kijken dan
samen met jullie naar de juiste oplossing.
• En tevens ook de vraag om alleen naar deze afspraken te komen (geen kinderen of partner mee)
• De geplande keizersnedes gaan door, maar de datum kan wel veranderen.
Veranderingen met betrekking tot de kraamzorg
• De intakes zullen tijdelijk telefonisch plaats vinden.
• Bij een bewezen besmetting of sterke verdenking komt er kraamzorg in huis zolang zij
voldoende beschermende middelen zijn. Als het niet gaat zal met de overige betrokken
zorgverleners gezocht worden naar een passende oplossing.
• Het ontvangen van bezoek tijdens de kraamzorgperiode wordt afgeraden, mocht dit wel
gebeuren dan is het mogelijk dat de kraamverzorgende weggaat.
Ook achter de schermen nemen wij gezamenlijk de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en het ROAZ (de regionale organisatie voor acute zorg). Er liggen draaiboeken klaar indien zorgverleners ziek worden of het ziekenhuis overbelast raakt door de epidemie, zodat de geboortezorg zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Maar ook protocollen indien een zwangere of barende verdacht wordt van besmetting of bij bewezen besmetting.
Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven je zo goed mogelijk van zorg voorzien. Voor actuele informatie kun je ook op de website van je zorgverlener kijken.
Tot Slot Het zijn bijzondere tijden. Maar we zijn een nuchtere regio. Wij hopen op jullie begrip en medewerking. Ook wijzelf houden onze eigen gezondheid goed in de gaten. Op deze manier zorgen we voor elkaar!

Vriendelijke groet,
Namens het hele team van verloskundigen, echoscopisten, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en gynaecologen.
Verloskundig samenwerkingsverband Harderwijk